BASE ROUND TABLE 110 WHITE LAMINATE/PLYWOOD/WHITE - 원더라움